Bratz Wiki
Advertisement
Bratz Wiki


Shondalia White (Born ?) is a American actress who performed the voice of Sasha in Bratz: C.I.Y. Shoppe.

Advertisement